Zamrzavanje i vitrifikacija

Vitrifikacija embriona  

Ukoliko nakon IVF/ICSI postupka dobijemo veći broj kvalitetnih embriona predlažemo vitrifikaciju embriona koje se obavlja u strogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima.

Zamrzniti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom, do momenta kada se pacijenti odluče za novi postupak - krioembriotransfer. 

Vitrifikacija predstavlja poslednju riječ nauke za bezbjedno zamrzavanje i čuvanje embriona.

Krioprotektanti, odnosno posebne supstance koje se koriste u ovom postupku, štite embrione i ostali biološki materijali prilikom postupka zamrzavanja i odmrzavanja.

Zamrznute embrione čuvamo u strogo kontrolisanim uslovima sa jasno obilježenim podacima o porijeklu, datumu, kao i o mjestu čuvanja embriona.

Osiguranicima Republike Srpske troškove čuvanja embriona u periodu od dvije godine pokriva Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Bezbjedno čuvanje spermatozoida

Zamrzavanje spermatozoida radi se u situacijama kada partner nije u mogućnosti da prisustvuje IVF/ICSI postupku, ali i preventivno kod muškaraca: 

  • koji se kreću ili rade u sredinima sa povišenom koncentracijom štetnih materija,

  • koji se bave rizičnim sportovima ili su profesionalni vojnici

  • koji odlažu roditeljstvo,

  • koji imaju loše životne navike i većinu vremena provode za računarom, 

  • kojima je planirano onkološko liječenje

Uzorak zdravih spermatozoida se čuva u specijalnim posudama u tečnom azotu na temperaturi od – 196 C.

Ukoliko iz ejakulata ne dobijemo kvalitetan uzorak spermatozoida pristupa se nekoj od hirurških metoda. 

Kvalitet dobijenog uzorka spermatozioda određujemo metodom koja se zove spermogram.

Zamrzavanje jajnih ćelija

U našoj zdravstvenoj ustanovi nudimo mogućnost zamrzavanja jajnih ćelija.

Budući da je ženama najbolji reproduktivni period između 20. i 30. godine života, postupak zamrzavanja je namjenjem onima koji se iz bilo kojih razloga opredijele za stvaranje porodice u kasnijoj životnoj dobi, kao i ženama koje iz medicinskih razloga žele sa sačuvaju svoj biološki materijal (prije onkoloških terapija, odstranjivanja jajnika).