Saradnja sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
Vantjelesna oplodnja na teret Fonda ZO RS 

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za sve parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Ovaj postupak obuhvata preglede, dijagnostiku, terapiju i sam postupak vantjelesne oplodnje:

  • Ženama do 40 godina starosti Fond u potpunosti finansira vantjelesnu oplodnju.

  • Ženama od 41.  do 42.  godine starosti Fond finansira 50 odsto troškova vantjelesne oplodnje.

  • Sve žene koje nakon 42 godine života dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, Fond u potpunosti refundira troškove.

  • Obaveznim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su: UZV pregledi, nalaz spermiograma, folikulometrije, terapija koja se koristi u postupku stimulacije, aspiracija, anestezija, embriotransfer i nalaz BetaHCG. Za ostvarivanje ovog prava FZO RS parovima izdaje rješenje.

  • Fond zdravstvenog osiguranja RS snosi troškove vitrifikacije i čuvanja embriona, nakon stimulisanog ciklusa u našoj ustanovi u trajanju od dvije godine.

Donacija, Preimplantacijska genetska testiranja, Micro TESA – metode koje ne primjenjuje klinika Medico-S

Ukoliko je za obavaljanje procedure vantjelesne oplodnje potrebno obaviti preimlantacijski genetski skrining (PGD, PGS) Micro-TESE ili donaciju reproduktivnih ćelija (spermatozoida, jajnih ćelija, embriona), prema važećem Pravilniku pacijenti mogu da refundiraju sredstva, a u skladu sa cjenovnikom Fonda.

 

Sektor za zdravstvo i kontrolu Fonda ZO RS daje stručno mišljenje o medicinskoj opravdanosti pruženih zdravstvenih usluga, na osnovu kojeg nadležna Filijala donosi prvostepeno rješenje.