NAŠ TIM 
4_dr Vesna Curic.jpg
prim. mr sci. dr Vesna Ćurić, specijalista ginekologije i akušerstva 

Karijeru je započela u Domu zdravlja Banja Luka gdje je šest godina radila u Službi Hitne pomoći, potom, Ambulanti medicine rada „Incel“ i Dispanzeru za zaštitu zdravlja djece. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je 1994. Godine, da bi potom radila kao specijalista  ginekologije i akušerstva u Odsjeku za zaštitu zdravlja žena u Savjetovalištu za trudnice.

Od 2003. radila je u Zdravstvenoj ustanovi  “Jelena” u Banjoj Luci, a od 2011. godine dio je tima ZU “Medico-S”.

Postdiplomski studij “Biomedicinska istraživanja”, na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci završila je 2000. godine.

Učestvovala je kao aktivni predavač na više seminara organizovanih od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Unicef-a u programima promocije zdravlja: Bolnice prijatelji beba, Škola za trudnice u RS, Implementacija Međunarodnog kodeksa reklamiranja zamjena za majčino mljeko, Prevencija poremećaja zbog nedostatka joda u RS i Racionalna terapija i lista esencijalnih ljekova u Republici Srpskoj.

Aktivni je učesnik “Phare” projekta tehničke asistencije u javnom zdravstvu i zaštiti okoline kojeg provodi Andaluzijska škola javnog zdravstva  /EASP/ iz Granade na seminaru “Zdravlje žena i djece” i u projektu Evropske unije za 2002. godinu “Promocija zdravlja žena generativne dobi – Samopregled dojki“ u JZU Dom Zdravlja Banja Luka.

  • Član  Udruženja doktora medicine, Republike Srpske

  • Član Ljekarske komore, Republike Srpske

  • Član Udruženja ginekologa i opstretičara, Republike Srpske

  • Član predsjedništva UGORS-a  u tri mandata