Vantjelesna oplodnja - osnovni paket 
 • Konsultacije + ginekološki pregled + UZV  .... 150 KM                                  Kreiranje protokola stimulacije + folikulometrije  .... 150 KM
 • Aspiracija + anestezija  .... 1 600 KM
 • IVF/ICSI + kultivacija embriona + embriotransfer  ... 1 200 KM
Cijena osnovnog paketa  .... 3 100 KM 

Cijena uključuje: prve konsultacije na početku liječenja, ginekološki pregled, UZV, psihološku podršku, spermiogram, kreiranje protokola stimulacije, aspiraciju, analizu i pripremu biološkog materijala (sperme), anesteziju, embriotransfer.

Nisu uključeni: terapija, napredne laboratorijske metode, zamrzavanje i čuvanje embriona.

Vantjelesna oplodnja sa dodatnim laboratorijskim metodama 
 • Konsultacije + ginekološki pregled + UZV  .... 150 KM

 • Kreiranje protokola stimulacije + folikulometrije  .... 150 KM

 • Aspiracija + anestezija  ....  1 600 KM

 • IVF/ICSI + kultivacija embriona + embriotransfer  ....  1 200 KM

 • TESA  .... 250 KM

 • MACS  .... 400 KM

Cijena paketa sa popustom na dodatne laboratorijske metode  ....  3 600 KM 

Cijena uključuje: prve konsultacije na početku liječenja, ginekološki pregled, UZV, kreiranje protokola stimulacije, psihološku podršku, spermiogram, folikulometrije, aspiraciju, analizu i pripremu biološkog materijala (sperme), anesteziju, embriotransfer, TESA, EmbryoGlue, MACS.

Nisu uključeni: Terapija, TIME LAPS, zamrzavanje i čuvanje embriona.

Vantjelesna oplodnja sa naprednim laboratorijskim metodama 
 • Konsultacije + ginekološki pregled + UZV + kreiranje protokola stiumulacije  ....150 KM

 • Kreiranje protokola stimulacije + folikulometrije  ....150 KM

 • Aspiracija + anestezija  ....  1 600 KM

 • IVF/ISCI + kultivacija embriona + embriotransfer  ....1 200 KM

 • TESA  .... 250 KM

 • MACS  .... 400 KM

 • EmbryoGlue  .... 300 KM

 • TIME LAPSE  .... 600 KM

Cijena paketa sa popustom na napredne laboratorijske metode  ....  4 500 KM 

Cijena uključuje: prve konsultacije na početku liječenja, ginekološki pregled, UZV, kreiranje protokola stimulacije, psihološku podršku, spermiogram, folikulometrije, aspiracija, analiza I priprema biološkog materijala (sperme), anestezija, embriotransfer, TESA po potrebi, EmbryoGlue, MACS, TIME LAPSE I zamrzavanje embriona I čuvanje embriona do 2 godine.

U cijenu nije uključena terapija. 

+387 (51) 232 100

 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon

© 2020 Medico-S

Pronatal PRAG