Šta je vantjelesna oplodnja? 

Vantjelesna oplodnja se izvodi kao terapija za liječenje neplodnosti kada ne postoji drugi, jednostavniji, način liječenja steriliteta. Nakon terapije, koju ćemo detaljno opisati u nastavku teksta, do oplodnje jajne ćelije dolazi u laboratorijskim uslovima nakon čega se vrši odabir najkvalitetnijih embriona koji se potom emriotransferom ubacuju u tijelo pacijentice, odnosno vitrifikuju za kasniju upotrebu. 

Klasični IVF

laboratorijka faza.jpg

Tokom plasičnog IVF postupka (In Vitro Fertilization) jajne ćelije se spajaju sa spermatozoidima u laboratorijskim uslovima čime se dozvoljava da najbolji spermatozoidi sami izaberu jajnu ćelije.

 

Ova metoda se primenjuje u slučaju smanjenog broja sprematozoida ali sa odgovarajućom pokretljivošću.

ICSI i PICSI metoda

Za razliku od klasičnog postupka gdje se dozvoljava da u laboratorijskim uslovima spermatozoid nađe put do jajne ćelije, ICSI je metoda tokom koje se bira jedan spermatozoid koji se pomoću specijalnog invertnog mikroskopa i precizne aparature, mikromanipulatora, unosi u jajnu ćeliju. 

PICSI predstavlja napredniju verziju ISCI metode, koja se sprovodi u slučajevima većeg stepena DNA fragmentacije. Temelji se na odabiru spermatozoida s obzirom na njihovu sposobnost vezanja na poseban medijum koji pomaže zrelom spermatozoidu da oplodi jajnu ćeliju.

Obje metode prestavljaju složeni mikrohirurški zahvat te zahtjevaju znanje i iskustvo embriologa. 

IVF

IVF ili ICSI? 

Koji će od navedenih postupka biti primjenjen zavisi od kvaliteta spermatoizoida.

 

Ukoliko je loš nalaz spermograma koristi se ICSI postupak tokom kojeg embriolozi u strogo kontrolisanim uslovima spajaju mušku i žensku polnu ćeliju.

Vantjelesna oplodnja se obavlja u prirodnom, spontanom  ili stimulisanom ciklusu. U prirodnom ciklusu fizički i psihički stres za pacijenticu je manji, ali je slabija uspješnost postupka. Stimulisanim postupkom pacijentica prima lijekove za indukciju ovulacije, što dovodi do povećanja broja jajnih ćelija za oplodnju, a rezultira značajnim povećanjem šansi za trudnoću, čak 50-60 % po transferu.

Vantjelesna oplodnja po koracima

Za sreću od svega veću!