Šta je vantjelesna ili biomedicinski potpomognuta oplodnja? 
Vantjelesna oplodnja IVF (In Vitro Fertilization) se izvodi kao terapija za liječenje neplodnosti kada ne postoji drugi, jednostavniji način liječenja steriliteta. Nakon terapije, koju ćemo detaljno opisati u nastavku teksta, do oplodnje jajne ćelije dolazi u laboratorijskim uslovima nakon čega se vrši odabir najkvalitetnijeg embriona koji se potom emriotransferom ubacuje u tijelo pacijentice.
laboratorijka faza.jpg
Klasični VTO postupak 
U postupku vantjelesne oplodnje postoje dva načina “susreta” spermatozoida i jajne ćelije. Tokom prvog, klasičnog načina, jajne ćelije se spajaju sa spermatozoidima u laboratorijskim uslovima čime se dozvoljava da najbolji spermatozoidi sami izaberu jajne ćelije. Ova metoda se primenjuje u slučaju smanjenog broja sprematozoida ali sa odgovarajućom pokretljivošću.
ICSI i PICSI metoda
Za razliku od klasičnog postupka gdje se dozvoljava da u laboratorijskim uslovima spermatozoid nađe put do jajne ćelije, ICSI je metoda tokom koje se bira jedan spermatozoid koji se pomoću specijalnog invertnog mikroskopa i precizne aparature, mikromanipulatora, unosi u jajnu ćeliju. 
PICSI predstavlja napredniju verziju ISCI metode, koja se sprovodi u slučajevima većeg stepena DNA fragmentacije. Temelji se na odabiru spermatozoida s obzirom na njihovu sposobnost vezanja na poseban medijum koji pomaže zrelom spermatozoidu da oplodi jajnu ćeliju.

IVF
Klasična VTO ili ICSI/PICSI metoda
Koji će od navedenih postupka biti primjenjen zavisi od kvaliteta spermatoizoida. Ukoliko je loš nalaz spermograma koristi se ICSI postupak tokom kojeg embriolozi u strogo kontrolisanim uslovima spajaju mušku i žensku polnu ćeliju.
ICSI u 90% slučajeva
Klasični VTO i ICSI/PICSI postupci se mogu raditi u prirodnom ili stimulisanom ciklusu. U prirodnom ciklusu fizički i psihički stres za pacijenticu je manji, ali je slabija uspješnost postupka. Stimulisanim postupkom pacijentica prima lijekove za indukciju ovulacije, što dovodi do povećanja broja jajnih ćelija za oplodnju, a rezultira značajnim povećanjem šansi za trudnoću, čak 50-60 % po transferu.
Vantjelesna oplodnja po koracima
  • priprema potrebnih nalaza,

  • priprema ciklusa,

  • kontrolisane stimualcije jajnika,

  • aspiracija folikula i skupljanje jajnih ćelija,

  • uzorak i obrada sperme,

  • fertilizacija, spajanje muških i ženskih polnih ćelija,

  • embriotransfer,

  • vitrifikacija embriona i

  • utvrđivanje trudnoće.

Za sreću od svega veću!