Vantjelesna oplodnja po koracima

U našoj ustanovi je plan liječenja prilagođen svakom paru pojedinačno. 

Stimulacija ovulacije 

Nakon obavljene pripreme za VTO postupak, te na osnovu medicinskih parametara svake pacijentice pojedinačno  odrediti optimalnu terapiju za stimulaciju jajnika. Priprema za ovaj postupak obično traje mjesec do dva, kada se koristi terapija s ciljem stabilizacije hormonskog statusa. Stimulacija ovulacije počinje davanjem injekcija svaki dan u isto vrijeme, a s ciljem dobijanja većeg broja jajnih ćelija.

 

Folikulometrije

Prvi ultrazvučni pregled rasta folikula se najčešće radi 5. ili 6. dan ciklusa, a ponavlja se po potrebi svaki ili svaki drugi dan. Ukoliko se utvrdi da postoji odgovarajući broj zrelih folikula, pacijentkinja prima posebnu injekciju, koja omogućava završno dozrijevanje jajnih ćelija. Ova tzv. „stop injekcija“ daje se 34-36 sati prije planirane aspiracije. Veoma je važno da se ova injekcija primi u vrijeme koje vam je ljekar odredio.

Aspiracija jajnih ćelija 

Aspiracija folikula se najčešće obavlja u opštoj anesteziji, mada je u pojedinim slučajevima i na zahtjev pacijentice ovu intervenciju moguće obaviti i u lokalnoj anesteziji.

Veoma je važno da pacijenti ne konzumiraju hranu i tečnost 4 do 6 sati prije intervencije kako bismo izbjegli moguće nuspojave anestezije kao što su mučnina i povraćanje.

Veče prije intervencije se preporučuje uobičajena večera.

Laboratorijska faza postupka 

Iz folikula dobijenih aspiracijom, klinički embriolozi u strogo kontrolisanim uslovima izdvajaju jajne ćelije koje  i posebnim metodama ih pripremaju za oplodnju. U međuvremenu se iz ejakulata izdvajaju najbolji spermatozoidi koji će ući u proces oplodnje.

Nakon što se obavi priprema jajnih ćelija i spermatozoida, slijedi ključni momenat vantjelesne ili biomedicinski potpomognute oplodnje, stvaranje embriona. U Medico-S laboratoriji stručni tim kliničkih embriologa izvode jednu od postojećih metoda vantjelesne oplodnje: klasičnu IVF, ICSI ili PICSI metodu. 

  • Razvoj embriona

Kultivacija embriona se odvija 2-5 dana u posebnim medijima u strogo kontrolisanim uslovima inkubatora. U klinici Medico-S dostupna je Time lapse metoda, tako da smo u prilici da neprestano (24h) pratimo razvoj embriona, i naposlijetku izaberemo najbolji za embriotransfer.

Embriotransfer

Prenos embriona u matericu je postupak koji se obavlja drugi, treći ili peti dan od oplodnje jajne ćelije u zavisnosti od broja i kvaliteta embriona.

Prva provjera trudnoće radi se nakon 15 dana biohemijskim testom za utvrđivanje rane trudnoće (beta-hCG).