Urologija 

Urologija je klinička grana koja se bavi liječenjem oboljenja bubrega, uretera, mokraćnog mjehura, prostate, testisa i polnih organa.

U sastavu naše zdravstvene ustanove je i urološka ambulanta, a obavljamo i hirurške intervencije u oblasti liječenja neplodnosti kod muškaraca.

TESE ili hirurška biopsija testisa je metoda koju koristimo u cilju prevazilaženja muškog steriliteta (azoospermije). Preporučuje se muškarcima koji imaju izuzetno mali broj spermatozoida u ejakulatu, sa abnormalnom morfologijom ili sa nekim defektima koje emrbiolog identifikuje na nalazu spermorgama. Ova metoda je i jedan od načina prevailaženja potpunog odsustva spermatozoida u ejakulatu. Riječ je o hirurškoj metodi koja se izvodi u totalnoj anesteziji.

TESA ili aspiracija spermatozoida koja se najčešće primjenjuje kod mušaraca sa opstruktivnom azoospermijom. Aspirirano tkivo se obrađuje u embriološkoj laboratoriji, gdje se izdvajaju funkcionalni spermatoziodi koji se dalje pripremaju za ICSI/PICSI postupak. Izvodi se u lokalnoj anesteziji.

PESA ili perkutana epididimalna punkcija sperme je aspiracija spermatozoida iz epididimisa pomoću igle. Ne zahtjeva hiruršku intervenciju, nego vještinu urologa koji uzima spermatoziode iz kanala pasemenika i priprema ih za dalji postupak.

Osim dijagnostike i liječenja u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, u našem zdravstvenom centru možete obaviti i ostale specijalističke preglede urologa.

Ljekar dr Boban Subotić, urolog.