doc_edited.jpg
doc. dr Tijana Kovačević, klinički farmaceut 

Po zvaršetku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stekla je zvanje magistra farmacije i potom specijalizirala farmaceutsku zdravstvenu zaštitu. 2009. godine stiče zvanje magistra nauka iz oblasti kliničke farmacije na Londonskom univerzitetu, a 2018. godine i zvanje specijaliste kliničke farmacije Farmaceutskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Zvanje doktora farmaceutskih nauka stekla je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci.

Zvanje doktora farmaceutskih nauka stekla je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci.

Trenutno je zaposlena na UKC RS na poziciji kliničkog farmaceuta, a u ZU „Medico-S“ je konsultant ljekarima i pacijentima u oblasti farmakoterapije.