Spermogram 

Spermogram predstavlja analizu sperme koja se izvodi radi utvrđivanja osnovnih kvalitativnih i kvantitavnih parametara. Spermogram može biti preporučeni nalaz urologa, dio priprema za VTO – kao jedan od uvodnih testova utvrđivanja konkretnog razloga steriliteta, ali i samoinicijativno, po želji pacijenta.

Šta utiče na kvalitet nalaza spermograma?

Na kvalitet nalaza spermograma utiču sljedeći parametri: koncentracija spermatozoida, pokretljivost, vitalnost, morfologija, likvefakcija, pH sperme, prisustvo leukocita, eritrocita i drugih ćelija.

Kvantitativni parametar spermograma je volumen. Uobičajenom količinom sperme koju ejakulira muškarac smatra se zapremina između 2 i 6 ml. Veća ili manja količina mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme.

Prije nalaza, potrebno je apstinirati od seksualnih odnosa i masturbacije – najmanje 2, a najviše 7 dana.

  • Najčešći termini uz spermogram 

Nalaz spermograma nam može pokazati neplodnost muškarca bilo da se radi o oligozoospermiji (smanjenom broju spermatozoida), asthenozoospermiji (njihovoj smanjenoj pokretljivosti) ili poremećaju njihove morfologije odnosno teratozoospermiji.

 

Nalaz spermiograma bez prisutnih spermatozoida je azoospermija, a ona može biti opstruktivnai neopstruktivna.

Normospermija, normalan nalaz, predstavlja spermogram kod kojeg je broj spermatozoida veći od 20 miliona/ ml, progresivna pokretljivost je veća od 50% i broj normalnih oblika je veći od 50%.