Spermogram 

Spermogram predstavlja analizu sperme koja se izvodi radi utvrđivanja osnovnih kvalitativnih i kvantitavnih parametara. Spermogram može biti preporučeni nalaz urologa, dio priprema za VTO – kao jedan od uvodnih testova utvrđivanja konkretnog razloga steriliteta, ali i samoinicijativno, po želji pacijenta.

Šta utiče na kvalitet nalaza spermograma?

Na kvalitet nalaza spermograma utiču sljedeći parametri: koncentracija spermatozoida, pokretljivost, vitalnost, morfologija, likvefakcija, pH sperme, prisustvo leukocita, eritrocita i drugih ćelija.

Kvantitativni parametar spermograma je volumen. Uobičajenom količinom sperme koju ejakulira muškarac smatra se zapremina između 2 i 6 ml. Veća ili manja količina mogu ukazivati na određene zdravstvene probleme.

Prije nalaza, potrebno je apstinirati od seksualnih odnosa i masturbacije – najmanje 2, a najviše 7 dana.

Muška neplodnost 

Nalaz spermograma nam može pokazati neplodnost muškarca bilo da se radi o oligozoospermiji (smanjenom broju spermatozoida), asthenozoospermiji (njihovoj smanjenoj pokretljivosti) ili poremećaju njihove morfologije odnosno teratozoospermiji. Nalaz spermiograma bez prisutnih spermatozoida je azoospermija, a ona može biti opstruktivnai neopstruktivna.

Normospermija, normalan nalaz, predstavlja spermogram kod kojeg je broj spermatozoida veći od 20 miliona/ ml, progresivna pokretljivost je veća od 50% i broj normalnih oblika je veći od 50%.

TESA ili TESE 

Kada imamo odsustvo spermatozoida, azospermiju ili teratospermiju odlučujemo se za jednu od operativnih procedura za dobijanje spermatozoida. To su:Testikularna ekstrakcija eperme (TESE) ili biopsija testisa, kada spermatozoide se prikupljamo iz tkiva testisa te Testikularna punkcija sperme (TESA) kada prikupljamo spermatozoide iz testisnog tkiva pomoću igle (aspiracija).

U postupku vantjelesne oplodnje embriolog procjenjuje najkvalitetnije spermatozoide iz uzorka, koristeći neke od naprednih metoda naše embriološke laboratorije (MACS) te ih ubacuje direktno u jajnu ćeliju.

Ukoliko dođe do nekog problema za koje je neophodno liječenje ili hemoterapija savetuje se da muškarci prije početka lečenja obavezno zamrznu uzorak spermatozoida kako bi na taj način očuvali svoju šansu da postanu roditelji.