dr Snjezana Radetic.jpg
dr Snježana Radetić, specijalista ginekologije i akušerstva 

UNIVERZITETSKA EDUKACIJA:

 • 2003. Program dodatne edukacije iz oblasti porodične medicine, Banja Luka

 • 1998. Doktor specijalista ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 1984. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Banja Luka

KARIJERA:

 • 2013. Zdravstvena ustanova “Medico-S” stalno zaposlena, Banja Luka, Republika Srpska

 • 2007-2012. Licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti specijaliste ginekologije i akušerstva, Komora doktora medicine Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska

 • 2003-2013. Vođa tima porodične medicine, ginekolog – Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši, Ginekološka ambulanta porodične medicine, doktor specijalista ginekolog porodični ljekar

 • 2002-2011. Ginekološka ordinacija “Medico-S” Banja Luka, doktor specijalista ginekolog, dopunski posao

 • 1998-2008. Ginekološka ordinacija “Nevena” Banja Luka, doktor specijalista ginekolog, dopunski posao

 • 1998-2003. Poslovi i zaduženja doktora specijaliste ginekologa – Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši, Služba hitne medicinske pomoći, doktor medicine

 • 1986-1998. Poslovi i zaduženja ljekara u službi hitne pomoći – Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši, Služba hitne medicinske pomoći, doktor medicine

 • 1985-1986. Poslovi i zaduženja ljekara pripravnika – Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši, terenske ambulante, doktor medicine – pripravnik

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

 • 2010. ECPD ( Evropski centar za mir i razvoj), Internacionalna ljetna škola “Unapređenje reproduktivnog zdravlja”, Miločer, Crna Gora

 • 2010. Mediteranski simpozijum reproduktivne medicine

 • 2010. Predsimpozijumski kurs “3D 4D ultrazvuk”, Mediteransko udruženje perinatalne medicine, Budva, Crna Gora

 • 2009. II Kongres ginekologa i preinatologa sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 • 2009. Kurs fetalne ehokardiografije, Srpsko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Novi Sad, Srbija

 • 2009. Kurs “Ultrazvuk u opstetriciji i ginekologiji”, Iad Donald Inter-University School, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 • 2009. II Kongres Udruženja perinatalne medicine jugoistočne Evrope, Beograd, Srbija

 • 2009. Predkongresni kurs “3D 4D ultrazvuk”, II Kongres Udruženja perinatalne medicine jugoistočne Evrope, Beograd, Srbija

 • 2006. Program unapređenja rada primarne zdravstvene zaštite, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska

 • 2002. Diploma “Kurt Semm”, III hrvatski poslijediplomski tečaj sa međunarodnim sudjelovanjem 1.kategorije Dubrovnik, Hrvatska

 • 2002. Predkongresni skup “Laparoscopic Treatment of Incontinence&Pelvic Floor Reconstruction”, Svjetski kongres ginekološke endoskopije, Dubrovnik, Hrvatska

 • 1998. Certifikat I i II, Jugoslovenska škola za patologiju cervixa, Beograd, Srbija