NAŠ TIM
7_Sasa Vujnic.jpg
Saša Vujnić, klinički embriolog i šef IVF tima 

Osnovne studije završio je na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, opšti smjer – diplomirani biolog. Tokom studija orjentisao se prema fiziologiji – opštoj i komparativnoj, kao i radu u laboratoriji za fiziologiju.

Rad u laboratoriji za vantjelesnu oplodnju Zdravstvene ustanove „Medico-S“ počeo je 2012. godine. Tada dobija obuku u metodama i praktičnim vještinama laboratorijskog rada karaterističnog za vantjelesnu oplodnju, kao i tehnikama mikromanipulacije gametima. Obuka je izvođena u realnim uslovima rada, pri čemu je jedan od instruktora bio i Lars Johansson PhD, kojeg smatra jednim od svojih najvažnijih mentora. Član je Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (European Socitey for Human Reproduction and Embriology – ESHRE) i redovan posjetilac ESHRE kongresa i predavanja. Takođe, u procesu je sticanja sertifikata ESHRE za kliničkog embriologa.

Vlada tehnikama VTO/IVF, ICSI i njima pripadajućih podtehnika, tehnikama krioprezervacije embriona i gameta, pravilne procjene kvaliteta embriona i donošenja odluke za njihov odabir za transfer u saradnji sa specijalistom urologom, te tehnikama TESA, PESA, biopsije testikularnog tkiva, kao i održavanja i pravilnog korištenja laboratorijske tehničke opreme.

Pohađa postdiplomske studije iz reproduktivne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.