Saradnja sa Fondom ZO RS
Finansiranje postupka preko FZO RS u klinici Medico-S

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za sve parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Ovaj postupak obuhvata preglede, dijagnostiku, terapiju i sam postupak vantjelesne oplodnje:

  • Ženama do 40 godina starosti Fond u potpunosti finansira vantjelesnu oplodnju.

  • Ženama od 41.  do 42.  godine starosti Fond finansira 50 odsto troškova vantjelesne oplodnje.

  • Sve žene koje nakon 42 godine života dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, Fond u potpunosti refundira troškove.

  • Obaveznim zdravstvenim osiguranjem pokriveni su: UZV pregledi, nalaz spermiograma, folikulometrije, terapija koja se koristi u postupku stimulacije, aspiracija, anestezija, embriotransfer i nalaz BetaHCG. Za ostvarivanje ovog prava FZO RS parovima izdaje rješenje.

  • Fond zdravstvenog osiguranja RS snosi troškove vitrifikacije i čuvanja embriona, nakon stimulisanog ciklusa u našoj ustanovi u trajanju od dvije godine.

Donacija, PDG, PGS, Micro TESA – metode koje ne primjenjuje klinika Medico-S

Ukoliko je za obavaljanje procedure vantjelesne oplodnje potrebno obaviti preimlantacijski genetski skrining (PGD, PGS) Micro-TESE ili donaciju reproduktivnih ćelija (spermatozoida, jajnih ćelija, embriona), prema važećem Pravilniku pacijenti mogu da refundiraju sredstva, a u skladu sa cjenovnikom Fonda.

 

Sektor za zdravstvo i kontrolu Fonda ZO RS daje stručno mišljenje o medicinskoj opravdanosti pruženih zdravstvenih usluga, na osnovu kojeg nadležna Filijala donosi prvostepeno rješenje.