prof.dr Sanja Sibinčić

specijalista ginekologije i akušerstva osnivač i direktor ZU Medico-S, članice grupacije Pronatal

Prof. dr Sanja Sibinčić je specijalista ginekologije i akušerstva s dugogodišnjim iskustvom u oblasti humane reprodukcije. Specijalističku ginekološku ambulantu „Medico-S“ osnovala je 2001. godine, a 2003. godine „Medico-S“ postao je prvi centar za vantjelesnu oplodnju u Republici Srpskoj. Krajem 2003. godine rođena je prva beba začeta vantjelesnom oplodnjom u Republici Srpskoj, postupkom koji je samostalno uradila dr Sibinčić.

Prof. dr Sibinčić je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, te predavač na mnogim regionalnim i međunarodnim skupovima iz oblasti humane reprodukcije. Autor je i koautor osam knjiga i 27 radova iz oblasti humane reprodukcije. Dobitnica je mnogih nagrada, među kojim i nagrade za unapređenje zdravstva grada Banjaluka i Hipokratove nagrade za životno djelo. Nacionalni je koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje Republike Srpske.

Rođena je u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju i Medicinski fakultet. Danas živi i radi na relaciji Banjaluka-Beograd-Prag.

UNIVERZITETSKA EDUKACIJA:

● 2004. odbrana doktorske disertacije iz oblasti humane reprodukcije „Efekat terapije na endometrijum i implantaciju embriona u IVF postupcima“ – Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 1999. odbrana magistarskog rada iz oblasti humane reprodukcije „Testiranje ovarijalne rezerve pacijenata u IVF postupku“ – Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 1996. specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i akušerstva – Institut za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetsko Klinički Centar Srbije (Beograd, Srbija)

● 1991-1996. specijalizacija iz oblasti ginekologije i akušerstva, Klinički centar Banjaluka, Republika Srpska, BiH i Institut za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetsko Klinički Centar Srbije (Beograd, Srbija)

● 1989. stručni ljekarski ispit

● 1982-1988. Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

STRUČNA I UNIVERZITETSKA KARIJERA:

● 2015. Specijalna bolnica za ginekologiju s porodilištem „Jevremova”, članica MEDIGROUP (Beograd, Srbija)

● 2012. vanredni profesor na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 2006. docent na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 2000 –2006. viši asistent na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 2001-2002. Centar za IVF i perinatologiju „BIS Intermedicus“ (Beograd, Srbija)

● 2003. osnivač prvog IVF centra u Republici Srpskoj: Zdravstvena ustanova „Medico-S“ (Banjaluka, Republika Srpska, BiH)

● 1991-2002. ljekar na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Banjaluka (Republika Srpska, BiH)

● 1990-1991. Socijalno – gerijatrijski centar Banjaluka (Republika Srpska, BiH)

 STRUČNA I NAUČNA USAVRŠAVANJA:

● 2012-2017. predavač po pozivu na mnogim međunarodnim i regionalnim skupovima iz oblasti humane rerodukcije

● 2012. ESHRE Campus – Maribor, Slovenija

● 2010. 3D course International school of 3D ultrasonography – Beograd, Srbija

● 2008. ESHRE – Maribor, Slovenija

● 2008. Ultrazvučna dijagnostika plodovog srca – Fetalna ehokardiografija

● 2007. Sertifikat iz Kursa vitrifikacije, Univerzitetsko-klinički centar Maribor, Slovenija

● 2007. ESHRE Campus – Maribor, Slovenija; Assisted Human Reproduction – Clinical and laboratory aspects (basic course)

● 2005. Sertifikat o obavljenom stručnom i praktičnom dijelu postupka mikrofertilizacije – Klinika „Neplodnost“ – Ljubljana, Slovenija

● 2004. Sertifikat iz oblasti ICSI u proceduri IVF; IVF & Kryo Labor – Assisted human reproduction „Kniewald“ – Prien, Njemačka

● 2004. Sertifikat „In vivo i in vitro maturacija ovocita u IVF postupku“ – Univerzitetsko- klinički centar i centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Univerzitet u Beogradu, Srbija

● 2004. Perinatalna škola: Novosti u perinatalnoj medicini – Univerzitetsko-klinički centar Beograd, Srbija

● 2001-2002 Edukacija u IVF procedurama i perinatalnoj medicini „Centar za perinatalnu i reproduktivnu medicinu Bis intermedicus“ – Beograd, Srbija

● 2000. Edukacija u IVF procedurama, Klinika za neplodnost „Skive“, Danska

● 1997. Primjena ultrazvuka – Novosti u dijagnostici; Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

● 1996. Ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu – Univerzitet u Beogradu, Klinički centar Beograd, Srbija

● 1995-1996. Postdiplomske studije – Institut za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetsko Klinički Centar Srbije (Beograd, Srbija)

● 1990-1991. Postdiplomske studije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjaluci (Republika Srpska, BiH)

 

PROJEKTI:

● od 2017. Nacionalni kordinator za reproduktivno zdravlje Republike Srpske

● 2013. Uticaj pušenja na reproduktivno zdravlje žena

● 2012. EPCD (Evropski centar za mir i razvoj): Metode liječenja steriliteta

● 2012. Mala škola zdravlja: Praćenje efekata primarne prevencije faktora rizika kod djece u Republici Srpskoj – Fond zdravstvene i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

● 2011. Međunarodna ljetna škola: Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja „Spolno prenosive bolesti u adolescenciji“, ECPD – Miločer, Crna Gora; koordinator projekta

● 2011. „Fertilitet, reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj“ – Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, sport i omladinu, Demografski savjet Republike Srpske

● 2011. „Abortusi i kontracepcija Republike Srpske“ – Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport

● 2010. Međunarodna ljetna škola: Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja „Bračna neplodnost“, ECPD – Miločer, Crna Gora

● 2009-2011. „Reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj” –  Odbor za reproduktivno zdravlje Odjeljenja medicinskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

● 2009-2011. „Kombinovana primjena PAP-a citologije i HPV testiranja u skriningu karcinoma grlića materice – Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Banjaluka

● 2008-2010. „Skrining mamografija u ranoj detekciji karcinoma dojke“ – Klinika za onkologiju, Klinički centar Banjaluka

● 2009. „Kvantitativno i kvalitativno određivanje vrijednosti spermiograma kod muškaraca od 19-49 god. na području Republike Srpske” – Odbor za reproduktivno zdravlje Odjeljenja medicinskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

● 2009. Okrugli sto “Promocija reproduktivnog zdravlja kao mjera pronalitetne politike – Perinatalni trendovi i socioekonomski status u BiH” Odjeljenje medicinskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti BiH

● 2009. Organizator Drugog  Simpozijuma “Humana reprodukcija danas“ s međunarodnim učešćem – Banjaluka, Republika Srpska, BiH

● 2008. Provođenje istraživanja i izrada Strategije za razvoj porodice u Republici Srpskoj – Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske

● 2008. Analiza demografske situacije i provođenje pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj – Vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske, Demografski savjet Republike Srpske

● 2007. Organizator prvog Simpozijuma “Humana reprodukcija danas” s međunarodnim učešćem – Banjaluka, Republika Srpska, BiH

 

OBJAVLJENE KNJIGE:

Babić N, Sibinčić S. i sar. (2017). Reproduktivno zdravlje – uslov opstanka. Beograd: ECPD.

Hajder E, Sibinčić S. i sar. (2017). Policistični ovarijalni sindrom – PCOS i spontani pobačaj. Tuzla.

Vulić D, Babić N, Sibinčić S. (2011). Hronične nezarazne bolesti: prevencija i kontrola. Banjaluka: Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet.

Babić N, Sibinčić S. i dr. (2010). Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj. Banjaluka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Marinković D, Sibinčić S. i dr. (2009). Analiza demografske situacije i sprovođenja pronatalitetnih mjera i aktivnosti u Republici Srpskoj, naučno- istraživačka studija. Banjaluka: Vlada Republike Srpske, Savjet za demografsku politiku Republike Srpske.

Babić N, Sibinčić S. i dr. (2009). Lavirint puberteta 2. Banja Luka: Službeni glasnik.

Babić N, Sibinčić S. i dr. (2009). Lavirint puberteta 1. Banja Luka: Službeni glasnik.

Babić N, Sibinčić S. i dr. (2009). Kako roditi zdravo dijete. Banja Luka: Službeni glasnik.

Sibinčić, S. (2007) Promjene fetoplacentne jedinice krajem trudnoće. u Balić, A. i sar. Perinatologija. Tuzla: Univerzitet u Tuzli.

Objavljeno 27 radova na temu humane reprodukcije.

1_prof dr Sanja Sibincic (2).jpg