NAŠ TIM 
mr Sanja Lukač, klinički psiholog
14_Sanja Lukac.jpg

Psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci završila je 2011. godine s akademskim zvanjem diplomirani psiholog,  da bi 2014. godine odbranila magistarsku tezu. 

Uspješno je završila edukacije iz kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, asertivne komunikacije i obuku gestovnog jezika. Učestvovala je i izlagala na međunarodnim skupovima iz oblasti reproduktivnog zdravlja, a autor je nekoliko naučnih radova, među kojim i radova iz psihologije u oblasti humane reprodukcije.

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

  • Edukacija iz oblasti Terapije usmjerene saosjećanjem (Compassion Focused Therapy – CFT) i Terapije prihvatanjem i posvećenošću (Acceptance and Commitment Therapy – ACT)

  • Edukacija iz Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT) – Sarajevo

  • IV ECPD međunarodna ljetna škola „Reproduktivno zdravlje: promocija i briga“ – Crna Gora

  • Trening iz psihoterapije „Transakciona analiza“; od oktobra 2013. edukant kognitivno–bihejvioralne psihoterapije

  • Edukacija iz oblasti Asertivne komunikacije – Centar za primijenjenu psihologiju „Rastimo“, Banjaluka

  • Obuka gestovnog jezika „Razumi me – razumijem te“ – Banjaluka; savladala osnovnu komunikaciju s gluvim osobama i stekla pravo na dalju obuku za zvanje Prevodilac gestovnog jezika