NAŠ TIM 

prof. dr Snežana Rakić, specijalista ginekologije i akušerstva 

Prof. dr Snežana Rakić redovni je profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, dugogodišnji načelnik Odjeljenja porodilišta GAK “Narodni front” te član Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Član je međuodeljenskog odbora SANU za biologiju reprodukciju čovjeka od 1999. godine. Autor je dvije knjige i više od 200 publikacija iz oblasti ginekologije i akušerstva.

Prof Rakic MedicoS_edited_edited.jpg

Nakon što je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine, upisala je postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

1988. godine zapošljava se u KBC "Dr Dragiša Mišović" na Dedinju u Zavodu za ginekologiju i akušerstvo, a od 1989. je u stalnom radnom odnosu na GAK "Narodni Front".

Odbranila je magistarski rad 1992. godine, pod nazivom: "Uloga urinarnog estriola i humanog placentnog laktogena kad pacijentkinja sa hipertenzivnim sindromom u trudnoći u odnosu na stanje ploda na rođenju", mentor prof. dr Radmio Jovanović, pred komisijom u sastavu: prof. dr Radmio Jovanović, prof. dr Žarko Pilić, prof. dr Helena Lončar.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila je marta 1994. god sa odličnim uspehom.

Odbranila je doktorsku disertaciju 1996. godine pod nazivom: "Neurološki razvoj fetusa i metode za njegovu evaluaciju tokom intrauterusnog života" mentor prof. dr Atanasije Marković na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom: prof. dr Atanasije Marković - mentor, doc. dr Nebojša Radunović - komentor, prof. dr Slobodan Runić čime je stekla zvanje doktora medicinskih nauka.

  • 1997. godine na GAK "Narodni Front" postala je načelnik porodilišta i na tom mestu bila je do 2001.godine.

  • Od 2001. godine do 2007. godine bila je načelnik Odeljenja carskih rezova.

  • Od 2007. godine je ponovo na funkciji načelnika porodilišta.

  • Od oktobra 2013. godine, obavlja funkciju V.D. Direktora GAK Narodni front.

  • Za asistenta na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1997. godine, a reizabrana 2001. godine i 2005.godine.

Usavršavala se stručno na University of Illinois USA u dva navrata 1995. i 1999. godine na Odseku humane reprodukcije kao i na Klinici za fetomaternalnu medicinu Univerzitetske klinike u Hamburgu 2000. godine.