Pregledi u trudnoći

Medico-S tim iza sebe ima na hiljade uspješnih trudnoća, ali se svaki put iznova raduje novim trudnicama i njihovim bebama. Ovo je poseban period u životu svake žene i predstavlja jedno od najljepših iskustava, ali nosi i osjećaj velike odgovornosti svake buduće majke prema svom djetetu.

Važan korak u prvim danima trudnoće je izbor ljekara koji će pratiti rast i razvoj bebe te davati informacije budućim roditeljima u vezi sa svim detaljima perioda koji se, ne bez razloga, naziva “drugo stanje”.

par sa UZV snimkom .jpg

Savremena kontrola i praćenje trudnoće

Plan pregleda i savjetovanja u normalnoj trudnoći, podrazumjeva: standardni pregled trudnice, anamnezu, opšti i ginekološki pregled, kontrolne preglede u trudnoći koji uključuju i UZV preglede, laboratorijske nalaze, skrining testove na hromozomopatije, te obavezno mjerenja krvnog pritiska i tjelesne težine kao i praćenje vitalnosti ploda.

Obavezan je prvi rani ginekološki pregled radi potvrde trudnoće, a rade se i PAPA nalaz te vaginalni i cervikalni bris kojim iskljujučujemo prisustvo patoloških bakterija.

Prilikom svakog pregleda trudnice radimo mjerenje tjesne težine, krvnog pritiska i provjeru bjelančevina u urinu.

Najvažniji pregledi u trudnoći

 

  • Ultrazvučni pregled radi potvrde trudnoće i utvrđivanja srčane radnje, potom praćenje rasta i razvoja fetusa, ekspertni UZV i prema potrebi fetalna ehokardiografija.

  • Laboratorijski pregledi (krvna grupa i RH faktor, testovi imunizacije i serologije na viruse).

  • Double/Tripple test (od 12 do 14 nedelje trudnoće).

  • CTG pregled; cervikometrija (ultrazvučno merenje grlića materice).

Prema potrebi, vaš ljekar će vam preporučiti da provjerite vrijednosti šećera u krvi u vidu OGT testa (test opterećenja na šećer).

Broj pregleda tokom trudnoće

trudnica sa cvijecem .jpg

Optimalan broj pregleda zdrave trudnice tokom trudnoće iznosi12, a nijednoj trudnici neće škoditi ni veći broj pregleda. 

 

Uobičajena praksa je da zdrave trudnice obavljaju jedan pregled mjesečno, da bi se u 8. i 9. mjesecu trudnoće pregledi obavljali svake dvije nedelje.

Prvi pregled bi trebao biti obavljen veće tokom prvih 12 nedelja gestacije.

Trudnoća traje 40 nedelja ili 280 dana jedinstvenog iskustva. Cilj našeg tima je zdrava trudnica i zdrava beba, a svaka trudnoća zaslužuje potpuno uživanje svih 280 dana.

 Za sreću od svega veću!