Ultrazvučni pregled dojki 

Ultrazvučni pregled dojki je bezopasna pretraga koju pacijent može obaviti bez obzira na starost i pol, ukoliko ima bilo kakvih problema sa dojkama. Djevojke i žene bi se preventivno trebale pregledati jednom godišnje, a preporuka je da se sa pregledima počne oko 25. godine života. Ukoliko pacijentica prilikom samopregleda primijeti promjene, važno je da se odmah javi ljekaru i zatraži stručno mišljenje.

Redovni pregledi- siguran put do zdravlja

Sa godinama starosti procentualno raste mogućnost oboljenja od maligne bolesti dojke, te je bitno da svi pacijenti, odnosno pacijentice vode računa o redovnim pregledima. Muškarci takođe obolijevaju od karcinoma dojke, iako znatno rjeđe od žena. Mamografijom i UZ pregledima mogu se vidjeti promjene manje od 1 centimetra, dok se samopregledom mogu opipati promjene veličine od 1 do 2 centimetra – što znači da su redovni pregledi veoma važni i potrebni!

Kada je najbolji termin za pregled?

Savjetujemo vam da se na pregled dojki zakazujete od 5. do 10. dana ciklusa.

U našoj zdravstvenoj ustanovu ultrazvučne preglede obavlja dr Vesna Blagojević, specijalista radiologije.