Kada je vrijeme za 4D UZV?

Nakon 2D i 3D UZV, ultrazvučna tehnologija je omogućila posmatranje pokreta bebe u realnom vremenu zahvaljući uređaju koji je zbog te četvrte dimenzije dobio naziv 4D UZV.

U odnosu na prethodne tehnologije, 4D omogućava da se vide jasno izražene crte lica, tijelo, noge, ručice, odredjeni pokreti kao što su sisanje palca, osmijeh na bebinom licu, mrštenje i sl.

Sve to ovu metodu čini zanimljivom i veoma privlačnom kako za ljekara, tako i za buduće roditelje.


 Kada je pravo vrijeme za 4D UZV?


4D UZV se radi od 21. do 28. nedelje trudnoće, iako ga neke klinike rade prije ali i poslije tog perioda. Ukoliko se radi prerano, postoji mogućnost da se bebica neće dobro vidjeti jer u stomaku još uvijek nema dovoljno plodove vode za ovu vrstu pregleda, a i bebina koža je tanka i bez dovoljno masnog potkoznog tkiva tako da se može vidjeti samo koštani dio.

U kasnijem periodu trudnoće - iako je tehnički moguće, znatno je teže vidjeti svu strukturu bebinog tijela, da bi oko 29.-30. nedelje glavica bila dublje smjestena u maloj zdjelici tako da se ne može dobiti kompletna slika.


Idealan period za ovaj pregled je između 21. i 26. nedelje, kada ima dovoljno plodove vode, a beba je porasla i može se lijepo vidjeti. Osim veličine bebice, za kvalitet ovog pregleda važan je položaj posteljice, kako je beba okrenuta , jer ukoliko je okrenuta leđima nećemo moći vidjeti njeno lice, a važna je i debljina trudnice.

Koliko traje 4D UZV pregled?

Ovaj pregled obično traje oko pola sata, s tim da se nerijetko pregled može odužiti i na sat vremena. To zavisi od polažaja bebice, a može se desiti da u trenutku pregleda beba spava pa ćemo pokušati da je probudimo kako bi smo mogli vidjeti kako se smije, mršti, zijeva ili ukoliko budemo imali sreće – kako plazi jezik 😊

Ovaj pregled je zanimljiv za roditelje, jer pruža prilično jasnu sliku koja je u realnom vremenu i u boji tako da je moguće naslutiti kako će bebica izgledati kada dođe na svijet. Ne treba umanjiti ni dijagnostički značaj pregleda zato što ljekarima pruža dodatne informacije o razvoju ploda i povećava mogućnost otkrivanja ili diferenciranja mogućih abnormalnosti, što je posebno važno kod visokorizničnih trudnoća ili sumnji na anomalije.

Nakon ovog pregledau našoj klinici možete dobiti i prve fotografije i/ili snimke vaše bebice.