Najnovije informacije o liječenju u Pronatalovim klinikama

Pacijentima sa područja bivše Jugoslavije omogućen ulazak u Češku


 

Poslednja izmjena: 8. septembar 2020.


Svim pacijentima sa prostora bivše Jugoslavije koji liječenje planiraju u Češkoj Republici omogućen je ulazak u zemlju, ali pod različitim uslovima.


Pacijentima koji dolaze iz zemalja članica EU, Hrvatske i Slovenije, ulazak u zemlju se odvija bez ograničenja.


Državljani Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine moraju da se testiraju u Češkoj Republici.


Građani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine PCR test rade u Češkoj, po ulasku u zemlju, budući da tamošnje vlasti ne uvažavaju testove koji su rađeni u navedenim zemljama. Pacijenti koji putuju na liječenje potrebno je da se po ulasku na teritoriju Češke telefonom, ili na drugi način jave u nadležnu, oblasnu higijensku stanicu prema mjestu prebivališta ili prijavljenog boravka, te da se podvrgnu RT-PCR testu na prisustvo SARS CoV-2.

Sve dok ne budu predočili rezultat testa oblasnoj stanici higijene, važi zabrana kretanja na teritoriji Češke.


Cijena testa u Češkoj Republici

  • Cijena PCR testa na Covid – 19 iznosi oko 65 evra, a rezultati se čekaju 24 časa

  • Takođe, moguće je uraditi brzi test koji je gotov za 3 časa, po cijeni od 280 evra

Uverenje o razlogu putovanja


Državljani zemalja, koje su crvenoj zoni (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) moraju posjedovati i uvjerenje o razlogu putovanja, što je u ovom slučaju potvrda o liječenju u Pronatalovim centrima koju pacijenti koji imaju zakazanu proceduru dobijaju putem maila.


Klinika je u obavezi da u roku od 72 časa svakog pacijenta prijavi regionalnom higijenskom centru.