Neplodnost – kada je pravi trenutak za stručni savjet?

Želimo djecu, ali šta da radimo onda kada do željene trudnoće ne dolazi i kada je pravi trenutak da potražimo stručnu pomoć? Kao stručnjaci reproduktivne medicine savjetujemo da ovo pitanje, ma koliko bilo bolno, ne odlažete.


piše: dr Aleksandra Govedarović, specijalista ginekologije i akušerstva


 

Prema medicinskim statistikama neplodnost u prosjeku pogađa od 15% - 20% parova, a današnja medicina je dobro istražila povezanost životne dobi žena i neplodnosti.


Kod žena mlađih od 25 godina, učestalost steriliteta iznosi oko 7%, između 35. i 39. godine ovaj problem ima više od 22% žena, a nakon 40. reproduktivna sposobnost žena znatno opada te se smatra da je šansa za ostvarivanjem trudnoće prirodnim putem u ovoj životnoj dobi svedena gotovo na minimum.Kada potražiti stručnu pomoć?


Humana medicina neplodnost definiše kao nemogućnost parova da ostvare potomstvo nakon godinu dana redovnih, nezaštićenih seksualnih odnosa ili ukoliko je par, odnosno žena starija od 35 godina, ovaj period se skraćuje na šest mjeseci nezaštićenih seksualnih odnosa i izostanka trudnoće.


Zato je važno što prije potražiti stručnu pomoć u ustanovama koje se bave reproduktivnom medicinom.


Godine su važan faktor


I u postupcima vantjelesne oplodnje, kao poslednje karike liječenja neplodnosti, godine igraju veoma važnu ulogu, ne samo za žene nego i za muškarce te je važno na vrijeme uočiti problem i potražiti stručnu pomoć jer će i put do željenog potomstva biti kraći.


Odluka je pola pređenog puta


Prvi korak je odluka, i to je već pola pređenog puta. Slijede razgovori, pregledi, nalazi i preporuka terapije.


Na prvim konsultacijama se upoznajemo sa parom, analiziramo dostupnu medicinsku dokumentaciju i savjetujemo dalje korake liječenja. Do konačne odluke u izboru terapije i metode liječenja, osim ginekološkog i ultrazvučnog pregleda pacijentice, potrebno je uraditi i određene grupe nalaza:

  • Hormonski status – FSH, LH, E2, PRL i TSH, a zavisno od indikacije i druge hormone.

  • Ukupni testosteron, DHEA-s, SHBG, progesteron 17-OHP, kortizol, Anti-Mullerov hormone (AMH), inhibin A i B.

  • Briseve: vaginalni i cervikalni bris, klamidiju, mikoplazma i ureaplazma bris, markere zaraznih bolesti – HBV, HCV, HIV, VDRL

  • Zatim, krvnu grupu, Rh faktor i spermogram.

Koje su metode dostupne u liječenju neplodnosti?


Metode liječenja zavise od uzroka, životne dobi i trajanja perioda neplodnosti partnera. Kod upala, endometrioze i mioma uglavnom se prisupa medikametoznoj terapiji, zatim u zavisnosti od medicinske indikacije liječenje može biti hirurško, stimulacija ovulacije, inseminacija i postupci vantjelesne oplodnje.

Napomena za pacijente klinike Medico-S


Prije nego što zakažete konsultacije sa našim ljekarima, sve navedene pretrage možete uraditi u zdravstvenoj ustanovi za koju se odlučite, ali nalazi ne bi trebali biti stariji od 6 mjeseci.


Nalaz spermograma je uz UZV pregled žene, jedini nalaz koji je neophodan da se radi u našoj klinici, budući da imamo kliničke embriologe koji će dati pouzdano mišljenje.


Pročitajte ZAŠTO JE VAŽNO DA SPERMOGRAM RADE EMBRIOLOZI


Ostale korake na putu do roditeljstva i ostvarivanja najveće od svih želja preći ćemo zajedno.


 

dr Aleksandra Govedarović, specijalista ginekologije i akušerstvaViše od dvije decenije, dr Aleksandra Govedarović posvećena je humanoj reprodukciji, najprije kao ljekar specijalista Klinike za ginekologiju i akušerstvo – Odjel za humanu reprodukciju UKC RS. Trenutno je stalni član IVF tima u specijalizovanoj klinici za liječenje neplodnosti „Medico-S“.