Neinvazivni prenatalni screening testovi

Neinvazivni prenatalni screening test (NIPT – Noninvasive Prenatal Test) je jednostavna analiza krvi majke, koja ljekaru može dati kompletnu sliku o fetusu, a može se raditi već od 10. nedelje trudnoće. Rezultati su dostupni za 7 do 10 dana.

Ovaj skrining je veliki korak naprijed na polju genetike jer nudi viši stepen tačnosti u odnosu na ostale skrining testove, a ne postoji rizik od pobačaja kao što je slučaj kod invazivnih metoda. 

Klinika Medico-S radi sigurne, jednostavne i visokopouzdane prenatalne testove kao što su NIFTY plus i VERACITY testovi.

Test VERACITY

VERACITY je precizan, bezbjedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim detetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri kliničke studije validacije.

 

Dostupno je nekoliko različitih Veracity testova: Veracity basic, Veracity plus, Veracity premium te VERAgene kao najsveobuhvatniji test današnjice.

Kada i zašto se preporučuju prenatalni screening testovi?

 

Vaš ginekolog će vam dati osnovne informacije o testovima koji se nalaze na tržištu, te vas detaljno uputiti u tok pretrage. Nakon savjetovanja slijedi jednostavno uzimanje krvi iz vene, a rok za rezultate testa je između 7 i 10 dana.

Naglašavamo, da nijedan neinvazivni prenatalni test nije dijagnostički što znači da nije 100% siguran, već preko 99%. Ipak, pojavom ovog testa se drastično smanjila potreba za izvođenjem invazivnih metoda poput amniocinteze, koje nose rizik od pobačaja.