NAŠ TIM 
9_Milica Gvero.jpg
Milica Gvero, klinički embriolog

Diplomirala je biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2007. godine.

Bila je stipendista „Heinrich Boll″ fondacije koja je stipendirala 25 najboljih studenata prirodnih i tehničkih nauka iz cijele zemlje, koji su učestvovali na seminarima na temu civilnog društva i zaštite životne sredine. Tokom treće godine studija bila je stipendista fondacije „Petar Kočić″, ispunivši visoke kriterijume – prosjek ocjena iznad 9. Tokom druge, treće i četvrte godine studija, te apsolventskog staža, bila je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

UNIVERZITETSKO I STRUČNO OBRAZOVANJE:

●  2017. Položen ispit za kliničkog embriologa – sertifikat Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE); Ženeva, Švajcarska

●  2012. položen stručni ispit (zdravstveni radnik-saradnik/diplomirani biolog) – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

●  1999-2007. Odsjek biologija (opšti smjer) – Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci

RADNO ISKUSTVO:

● od 2010. Zdravstvena ustanova „Medico-S″ Banjaluka – laboratorija za vantjelesnu oplodnju primjene metoda asistirane reprodukcije (IVF/ICSI, IUI), analiza i priprema sperme, vitrifikacija embriona i spermatozoida

● 2008 – 2010. Osnovna škola „Petar Kočić″ Kola, Banjaluka

● 2004. Heat Engineering Laboratory, Åbo Akademi University – Turku, Finska asistiranje tokom istraživanja u laboratorijskim fermentacijama, u kojim je proizveden rekombinovani protein sa Escherichia coli. Rad u laboratoriji je obuhvatao pripremu ćelija i rastvora, analizu uzoraka, proteinsku analizu, hromatografija i mjerenje kalibracije pomoću FT-IR spektroskopa