Napredne laboratorijske metode 

ICSI (Introcitoplazmatska injekcija spermatozoida) je metoda kojom klinički embriolozi izaberu najbolji spermatozoid i unose ga u jajnu ćeliju. Za razliku od klasičnog postupka gdje se dozvoljava da u laboratorijskim uslovima spermatozoid nađe put do jajne ćelije, ICSI je metoda tokom koje se bira jedan spermatozoid koji se pomoću specijalnog invertnog mikroskopa i precizne aparature, mikromanipulatora, unosi u jajnu ćeliju.

PICSI (Physiological ICSI) predstavlja napredniju verziju ISCI metode, koja se sprovodi u slučajevima većeg stepena DNA fragmentacije. Temelji se na odabiru spermatozoida s obzirom na njihovu sposobnost vezanja na poseban medijum koji pomaže zrelom spermatozoidu da oplodi jajnu ćeliju.

icsi.jpg

MACS (Magnetic activated cell sorting), predstavlja efektivnu metodu selekcije najfunkcionalnijih spermatozoida. MACS sistem je osmišljen tako da sve spermatozoide koji nemaju potencijal magnetnom separacijom isključe iz dalje obrade. Jedini spermatozoidi koji preostanu nakon ove obrade su oni koji imaju veliki potencijal za dalji postupak.

TIME LAPSE je metoda praćenja i snimanja embriona 24 sata dnevno, tokom svih dana do embriotranfera, a koja nam služi nam da procjenimo kvalitet embriona i izaberemo najbolje za embriotransfer.

IVM ili In vitro maturacija oocita predstavlja metodu sazrijevanja jajnih ćelija izvan tijela koje se kasnije u okviru ICSI/PICSI metode lakše oplode. Posebno je učinkovita kod pacijentica sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) i ponovljenih izostanaka oplodnje nakon IVF-a.

SWIM UP je metoda selekcije u kojoj se uzorak sperme stavlja u laboratorijsku posudu na inkubaciju sa medijumom, nakon čega najkvalitetniji spermatozidi isplivavaju i izdvajaju se.

GRADIJENT GUSTINE je metoda odvajanja spermatozoida na gradijentu gustoće. Centrifugiranjem u talogu ostaju pokretni I zreli spermatozoidi koji se odvoje i isperu, te ukoncentriraju u 0,5 ml inseminacijskog medijuma.

Vitrifikacija

Vitrifikacija embriona je metoda bezbjednog zamrzavanja biološkog materijala, u ovom slučaju embriona. Krioprotektanti, odnosno posebne supstance koje se koriste u ovom postupku, štite embrione i ostali biološki materijali prilikom postupka zamrzavanja i odmrzavanja. Vitrifikaciju primjenjujemo kada dobijemo veći broj kvalitetnih embriona nego što nam je potrebno za ciklus. Dobijeni i vitrifikovani embrioni se mogu koristiti kasnije u novom postupku, koji se naziva krioembriotransfer. 

 

Vitrifikacija je postupak koju koristimo i prilikom čuvanja jajnih ćelija.

Bezbjedno čuvanje spermatozoida

​U našoj laboratoriji je otvorena mogućnost zamrzavanja spermatozoida koju obavljamo slow freezing metodom. Sav dobijeni biološki materijal čuvamo u posebnim uslovima, prema jasno propisanom protokolu čuvanja biološkog materijala.

KRIOPREZERVACIJA UZORAKA TKIVA testisa je proces zamrzavanja tkiva, koje je dobijeno biopsijom testisa (TESE). Tkivo se zamrzava kontrolisanim procesom zamrzavanja do vrlo niskih temperatura i čuvaju na temperaturi tečnog azota (-196°C). Za zamrzavanje tkiva naši embriolozi koriste metodu slow freezing.