NAŠ TIM 
3_mr Marko Stanarevic.jpg

mr Marko Stanarević, dipl. ekonomista

zamjenik direktora ZU Medico-S, članice grupacije Pronatal

 

 

Mr Marko Stanarević je ekonomista s dugogodišnjim iskustvom u oblasti zdravstvenog menadžmenta. Više od 15 godina bio je zaposlen u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na provođenju međunarodnih projekata. Radio je kao specijalista za nabavke u okviru Jedinice za koordinaciju projekata Svjetske banke, te kao pomoćnik ministra u resoru za implementaciju projekata Ministarstva. Bio je angažovan i kao konsultant za nabavke u okviru projekata Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, te Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Ministarstva urbanizma i okoliša Federacije BiH.

Magistar je ekonomskih nauka, koautor je knjige o primjeni Zakona o javnim nabavkama, te predavač na više stručnih seminara o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH i praksi nabavki prema procedurama međunarodnih organizacija.

RADNO ISKUSTVO:

● 2014-2015. VD pomoćnik ministra za implementaciju projekata u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

● 1999-2014. specijalista za nabavke u Jedinici za koordinaciju projekata Svjetske banke u sektoru zdravstva (PCU) – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

● 2005. Individualni long-term konsultant (specialista za nabavke) – Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH

● 2000-2003. Individualni long-term konsultant (specialista za nabavke) – Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Ministarstvo urbanizma i okoliša Federacije BiH