Laboratorijska dijagnostika 

U želji da svojim pacijentima pruži vrhunsku uslugu i učini dostupnom savremenu laboratorijsku dijagnostiku ZU “Medico-S”, članica grupacije Pronatal uspostavila je saradnju sa laboratorijom Konzilijum.

Konzilijum .jpg

Laboratorija Konzilijum pruža preko 1000 laboratorijskih analiza koje se zasnivaju na najnovijim medicinskim dostignućima i omogućavaju svakoj osobi da u najkraćem roku dobije dragocjene rezultate za očuvanje zdravlja i vitalnosti, blagovremeno postavljanje medicinske dijagnoze, kao i procjenu efikasnosti primjenjene terapije.

Rezultati većine nalaza u roku od 24 sata.

Laboratorija Konzilijum je prepoznata kao vodeća laboratorija za biohemijsku dijagnostiku i to zahvaljujući dokazanom kvalitetu, tačnosti, preciznosti i brzini u dostavljanju rezultata laboratorijskih analiza.

Laboratorija Konzilijum je jedina akreditovana privatna laboratorija u BiH. Obezbjeđuje povjerenje u kvalitet rada kroz internu i eksternu kontrolu rezultata, te redovnom komparacijom dobijenih rezultata na međunarodnom i lokalnom nivou.

Paketi i akcije 

Laboratorija Konzilijum kroz različite pakete i akcije nudi najpovoljnije laboratorijske usluge, a osim najmodernije opreme pojednostavljen je i kontakt sa pacijentom pa je nalaze moguće dobiti putem maila ili dostavom na kućnu adresu.

Laboratorija Konzilijum nalazi se u sastavu ZU "Medico-S", na adresi Jovana Dučića 68 (Nova Varoš).

 

Kontakt: 

T: +387 51 929 000 

E: konzilijum.novavaros@konzilijum.com