Cryo ET (KET)

CryoET, KET ili FET je metoda odmrzavanja i prenosa embriona u matericu 

Krioembriotransfer (FET – frozen embryo transfer) je postupak kod kojeg odmrzavamo ranije vitrifikovane embrione i vraćamo ih u matericu. 

 

Ova metoda se koristi u situacijama kada postoje embrioni koji su iz nekog razloga zamrznuti u prethodnom postupku. U našem centru vitrifikaciju, između ostalog, preporučujemo onda kada iz postupka vantjelesne oplodnje dobijemo nekoliko zdravih embriona.

 

Nakon embriotransfera, a uz saglasnost pacijenata, prostale embrione zamrzavamo te vraćamo onda kada se pacijenti za to odluče.

Kriotransfer je brz i bezbolan prenos zdravog, odmrznutog embriona u matericu.

 

Sam postupak traje 10 minuta i sličan je običnom ginekološkom pregledu. 

 

Embrion u matericu prenosi iskusan ljekar tankim kateterom, pod kontrolom ultrazvuka.

Ova metoda je za ženu mnogo jednostavnija budući da izostaju stimulacija jajnika i aspiracija folikula.