Histeroskopija 

Histeroskopija je jedna od hirurških tehnika koja nam omogućava dijagnostiku svih patoloških stanja materice, ušća jajovoda, cervikalnog kanala te terapiju gotovo svih promjena koje pogađaju navedene dijelove materice. 

U našoj ustanovi obavljamo dijagnostičku i operativnu histersokopiju. 

Kada se preporučuje dijagnostička histeroskopija?

Histeroskopija je jedna od dijagnostičkih metoda tokom ispitivanja uzroka steriliteta, kod ponovljenih spontanih pobačaja, dijagnostikovanja intrauterinih oboljenja poput mioma, polipa, zadebljanja sluznice, septuma.

Kod pacijentica sa ponavljanim neuspjelim pokušajima vantjelense oplodnje preporučuje se dijagnostička histeroskopija jer je ustanovljeno da se time povećava šansa za trudnoću.

Koliko traje dijagnostička
histerokopija?

Dijagnostička histeroskopija je kratkotrajna neinvazivna metoda, nakon koje pacijent za vrlo brzo može da ide kući. Ljekarima pruža uvid u stanje unutrašnjosti materice i cerviklanog kanala, te se pokazala izuzetno korisnom u dijagnostici neplodnosti posebno kod ponavljanih neuspjelih postupaka vantjelsne oplodnje. 

Operativna i terapijska histeroskopija?

Ljekari naše ustanove obavljaju ambulantnu histeroskopiju primjenjujući metode koje ne zahtjevaju boravak u bolnici. Riječ je o histeroskopskoj polipektomiji, histeroskopskoj adheziolizi kao i o biopsiji endometrijuma, a u sklopu priprema za postupak vantjelesne oplodnje. 

Da li je procedura bolna?

Histeroskopiju obavljamo u opštoj intravenoznoj anesteziji, tako da procedura nije bolna. Prethodi joj prijeoperativna priprema i utvrđivanje čvrste indikacije.