Ginekološke intervencije

Uz uobičajene i rutinske preglede u ginekologiji, u klinici Medico-S možete obaviti i sve druge preglede i intervencije, kao što su: biopsija grlića materice, skidanje polipa, eksplorativna kiretaža, uklanjanje kondiloma, LOOP konizacija, stavljanje spirale....

Kolposkopija

Kolposkopija je pregled grlića materice i vagine pomoću specijalnog mikroskopa – kolposkopa. Ova intervencija omogućava ginekologu da uoči promjene na grliću materice i vagini, te uz redovne kontrole i PAPA nalaz predstavlja mogućnost ranog otkrivanja malignih oboljenja (rak grlića materice).

Najsigurniji put do zdravlja jesu redovni ginekološki pregledi, koji se preporučuju jednom godišnje uz uzimanje brisa za PAPA nalaz. Kolposkopski pregled će vam prema potrebi, preporučiti vaš ljekar.

Biopsija grlića materice

Biopsijom glića materice moguće je utvrditi prekancerogene promjene još u ranoj fazi. Ova intervencija se najčešće preporučuje kada ljekar posumnja da postoje atipične pomjene na grliću materice, koje su među ženama poznatije i kao „ranice“, odnosno nakon abnormalnog PAPA nalaza. Vaš ljekar će ocijeniti u kojim je to situacijama potrebno obaviti biopsiju grlića, budući da neke promjene ne zahtijevaju liječenje nego samo praćenje.

Eksplorativna kiretaža

Riječ je o dijagnostičkoj i terapijskoj intervenciji, koja se obavlja na cervikalnom kanalu i materičnoj šupljini. Najčešća indikacija za ovu intervenciju je otkrivanje uzroka nepravilnog krvarenja. U našoj ustanovi eksplorativnu kiretažu obavljamo pod opštom anestezijom uz patohistološki nalaz kiretmana.

Polipektomija

Polipi su izrasline koje se najčešće javljaju na unutrašnjim organima, iako se mogu pojaviti i na spoljašnosti. Riječ je o promjenama koje su najčešće beningne prirode, ali kod žena na reproduktivnim organima mogu dovesti do otežanog začeća ili spontanih pobačaja i steriliteta.

 

Polipektomija cervikalnog i endometrijalnog polipa je jednostavna i brza metoda, nakon koje se dobijeni sadržaj u našoj klinici šalje na dalju patohistološku analizu.

Uklanjanje kondiloma

Kondilomi (polne bradavice, genitalne bradavice) su bolest koju uzrokuje HPV virus koji je i  uzročnik raka grlića materice kod žene. Sam HPV virus ima više od 100 varijacija, tako da ne izaziva svaka varijacija polne bradavice. Ovo je hirurška intervencija, ali je u našoj ustanovi dostupno i lasersko uklanjanje kondiloma.

LOOP konizacija

Ovaj hirurški zahvat podrazumijeva uklanjanje oboljelog vaginalnog dijela materice u obliku kupe ili konusa. Konizacija je istovremeno dijagnostička i terapijska procedura. 

Bartolinijeve žlijezde su parne žlijezde veličine zrna graška, koje su simetrično postavljene na malim usnama, na početku vaginalnog otvora. One luče sekret kroz kanal dug oko 2,5 cm i na taj način vlaže vulvu. U normalnim okolnostima kad ne postoji nikakva tegoba, nemoguće ih je napipati.

Međutim kod stanja bolnih upala ili uvećanja Bartlonijeve žlijezde, preporučuju se incizija i marsupijalizacija apscesa.