Fetalna ehokardiografija 

Fetalna ehokardiografija je ultrazvučni pregled trudnice kojom pedijatar kardiolog ocjenjuje građu, funkciju i ritam srca bebice u maminom stomaku. 

U prenatalnoj dijagnostici ovaj pregled se smatra jednim od najvažnijih budući da se, prema medicinskim statistikama, u najčešće animalije ploda ubrajaju poremećaji u građi srca i velikih krvnih sudova. 

Kada se preporučuje fetalna ehokardiografija? 

Ovaj pregled se najčešće preporučuje trudnicama:  

  • starije životne dobi;

  • sa rizičnom trudnoćom;

  • kod kojih je utvrđeno postojanje urođenih srčanih bolesti u porodici;

  • kod kojih je utvrđeno postojanje genetskih abnormalnosti fetusa;  

  • koje koriste terapiju u trudnoći;

  • koje imaju dijabetes ili druge hronične bolesti;

  • kao i kod odstupanja koja ukazuju na anomalije ploda tokom redovnih trudničkih kontrola.

 Idealan period za pregled je od 18. do 24. gestacijske nedelje,  a kada postoji indikacija pregled se može obaviti  u bilo kom periodu  trudnoće do porođaja.

Fetalnu ehokardiografiju u našoj klinici obavlja dr Boris Zec, pedijatar kardiolog