Etika i liječenje neplodnosti

Naš rad je uvijek i u potpunosti transparentan, a pacijenti su detaljno informisani o svakom koraku njihovog liječenja. Pacijentima smo na raspolaganju, u svakom trenutku, kako bismo im pružili sve informacije i pomogli da donesu odluku u koju su u potpunosti sigurni i kojom će biti zadovoljni. Osim ginekologa, embriologa i sestara, u rad sa pacijentima tokom postupaka vantjelesne oplodnje uključen je i psiholog.

Izvještavanje o rezultatima i kontrola kvaliteta

Izvještaji o našim rezultatima se objavljuju na EIM listi Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE). Pored evropskih institucija, svakodnevno šaljemo izvještaje i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a na kraju kalendarske godine dostavljamo podatke o broju rođenih beba iz postupaka vantjelesne oplodnje za prethodnu godinu.

Informisanje pacijenata

Potpuna, pravovremena i istinita informacija za pacijente o njihovoj dijagnozi i svakom koraku njihovog liječenja, najvažniji je zadatak naše zdravstvene ustanove i njenog medicinskog osoblja.​

Pacijentima je detaljno objašnjeno i argumentovano zašto se preporučuje vantjelesna oplodnja (ili neki drugi postupak liječenja neplodnosti) kao metoda liječenja steriliteta i pokušaja ostvarenja potomstva.

Uništavanje ili zamrzavanje embriona, jajnih ćelija i spermatozoida

Svi pacijenti, koji se na bilo koji način liječe od steriliteta ili njihove reproduktivne ćelije postaju dostupne medicinskoj ustanovi, detaljno su informisani o upravljanju njihovim polnim ćelijama i embrionima, a u skladu sa njihovim izričitim zahtjevom.

Osim parova koji ulaze u proceduru vantjelesne oplodnje, ovo se odnosi i na žene i muškarce čije se jajne ćelije i spermatozoidi zamrzavaju iz bilo kojeg socijalnog ili medicinskog razloga.

Dodatno, parovi koji ulaze u postupak vantjelesne oplodnje obaviješteni su da imaju opciju zamrzavanja ili uništavanja embriona, a medicinska ustanova dužna je da postupi i garantuje postupanje prema izraženoj želji pacijenta.

Zaštita pacijenata

Klinika Medico-S u potpunosti poštuje pravo na privatnost svojih pacijenata. Informacije o pacijentima su dostupne pacijentu lično, odnosno njegovom pravnom zastupniku. 

Zemljama koje su na početnim koracima legislativnog uređenja oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje preporučuje se konzervativan pristup, odnosno izbjegavanje uvođenja novih i progresivnih mogućnosti kroz zakonodavstvo, dok se ne obezbijedi besprijekorno funkcionisanje osnova sistema.