Etika i liječenje neplodnosti

 

Naš rad je uvijek i u potpunosti transparentan, a pacijenti su detaljno informisani o svakom koraku njihovog liječenja. Pacijentima smo u svakom trenutku na raspolaganju kako bismo im pružili sve informacije i pomogli da donesu odluku u koju su u potpunosti sigurni i kojom će biti zadovoljni. Osim ginekologa, embriologa i sestara, uz naše pacijente je uvijek i naš psiholog.

 

Izvještavanje o rezultatima i kontrola kvaliteta

 

Izvještaji o našim rezultatima se objavljuju na EIM listi Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE). Pored evropskih institucija, svakodnevno šaljemo izvještaje i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a na kraju kalendarske godine dostavljamo podatke o završetku trudnoća i rođenim bebama za proteklu godinu.

 

Sve informacije o uspješnosti postupka dostupne su stručnim autoritetima i široj javnosti uz vođenje računa o zaštiti ličnih podataka pacijenata.

 

Informisanje pacijenata

 

Potpuna, pravovremena i istinita informacija za pacijente o njihovoj dijagnozi i svakom koraku njihovog liječenja, najvažniji je zadatak naše zdravstvene ustanove i njenog medicinskog osoblja.

 

Pacijentima je posebno objašnjeno i argumentovano zašto se preporučuje vantjelesna oplodnja (ili neki drugi postupak biomedicinski potpomognute oplodnje) kao metoda liječenja steriliteta i pokušaja ostvarenja potomstva.

 

Ljekar treba da zauzme svoj stručni stav o tome šta je najbolje za pacijenta i šta može da donese najbolje i najsigurnije rezultate, ali odluku o proceduri donose parovi.

 

Uništavanje ili zamrzavanje embriona, jajnih ćelija i spermatozoida

 

Svi pacijenti, koji se na bilo koji način liječe od steriliteta ili njihove reproduktivne ćelije postaju dostupne medicinskoj ustanovi, detaljno su informisani o upravljanju njihovim polnim ćelijama i embrionima, a u skladu sa njihovim izričitim zahtjevom.

 

Osim parova koji ulaze u proceduru vantjelesne oplodnje, ovo se odnosi i na žene i muškarce čije se jajne ćelije i spermatozoidi zamrzavaju iz bilo kojeg socijalnog ili medicinskog razloga.

 

Dodatno, parovi koji ulaze u postupak vantjelesne oplodnje obaviješteni su da imaju opciju zamrzavanja ili uništavanja embriona, a medicinska ustanova dužna je da postupi i garantuje postupanje prema izraženoj želji pacijenta.

 

Zaštita pacijenata

 

Svaki zdravstveni sistem trebalo bi da na pažljiv, dosljedan i vrlo zahtjevan način formalno-pravno uredi uslove i okvire pružanja zdravstvene usluge biomedicinski potpomognute oplodnje, te da obezbijedi mehanizam kontrole provođenja propisa i medicinske prakse u ovoj oblasti. Zemljama koje su na početnim koracima legislativnog uređenja oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje preporučuje se konzervativan pristup, odnosno izbjegavanje uvođenja novih i progresivnih mogućnosti kroz zakonodavstvo, dok se ne obezbijedi besprijekorno funkcionisanje osnova sistema.

+387 51 232 100

+387 51 232 102 

Koordinator za IVF 

+387 51 217 100

+387 66 480 518

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube
Logo-pronatal_SH.png
APOTEKA pharmacentrum logo.png