Šta je Embryo Glue?

U procesu implantacije oplođenih jajnih ćelija koristimo sertifikovan proizvod EmbryoGlue koji oponaša prirodne uslove i pomaže da se oplođena jajna ćelija prikači za zid materice.

Prema rezultatima relevantne strudije koja je provedena u periodu od 2004. do 2008. godine u kojoj je učestvovalo 1300 žena u postupku biomedicinski potpomognute oplodnje utvrđeno je: 

• 43 % pacijentica je zatrudnilo korišćenjem konvencionalnog sredstva za transfer embriona

• 50 % je stopa uspješnosti postupaka potpomognute oplodnje uz korišćenje EmbryoGlue-a

Dokazana učinkovitost

Kada se preporučuje Embryo Glue?

EmbryoGlue je jedini dostupan proizvod sa bogatom količinom hijaluronana. Brojne studije su pokazale značajan rast u broju ostvarenih trudnoća kod pacijenata sa širokom paletom dijagnoza neplodnosti. EmbryoGlue je pokazao posebne prednosti kod pacijentica preko 35 godina, onih koje su imale prethodno neuspješne postupke vantjelesne oplodnje kao i kod parova sa nepoznatim simptomom neplodnosti.

EmbryoGlue sadrži ugljene hidrate i aminokiseline koje potpomažu embrionu u toku transfera i “usađivanje” u sluzokožu materice, hijaluronan, rekombinantni albumin koji smanjuje rizik unakrsne kontaminacije.

Hijaluronan smanjuje neželjenu pokretljivost embriona

Nezavisno istraživanje britanskog ogranka globalne zdravstvene organizacije Kohrejn je potvrdilo da je transfer embriona uspešniji kada je povišen nivo hijaluronana.

 

EmbryoGlue® je jedini proizvod na tržištu obogaćen hijaluronanom.

Unutar Pronatal grupacije IVF centara postignut je konsenzus da se zbog boljih rezultata savjetuje upotreba EmbryoGlue medija.