Druge usluge 

Okupljamo i tim stručnjaka razlličitih specijalnosti, te osim ginekologije i liječenja neplodnosti u našoj ustanovi možete potražiti usluge: 

Ordinirajući ljekar dr Boban Subotić.

Ordinirajući ljekar dr sc. med. Gabrijela Malešević, endokrinolog.

Ordinirajući ljekar dr Vesna Blagojević. 

Ljekari saradnici dr Slavica Stefanović, kvantna medicina; dr Darko Pejić, nutrigenetika.

Ordinirajući ljekar asist. mr sci. dr med. Danijela Mandic, internista - hematolog.

Ordinirajući ljekar prim. dr Diana Zorić.