NAŠ TIM 

dr sci. med. Dragan Ivanović 

specijalista ginekologije i akušerstva

Medicinski fakultet u Beogradu upisao 1983., a diplomirao 1989. godine, sa prosječnom ocjenom 9.39. Posle obavljenog opšte ljekarskog staža i položenog državnog ispita zaposlio se na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije 1991. godine. Specijalistički ispit položio u septembru 1995., a magistrski rad odbranio 1998. godine i doktorsku disertaciju 2000. godine.

U periodu maj/jun 2002. bio je na stučnom usavršavanju u primjeni minimalno invazivnih hirurških tehnologija na Katoličkom univerzitetu u Luvenu, Belgija. Bio je predavač u Jugoslovenskoj školi ultrazvuka, kao i školi za patologiju viulve, vagine i cerviksa.

Kao autor i koautor objavio više od 60 stručnih radova, poglavlja u udžbenicima i više monografija.

U septembru 2005. napustio je Ginekološku kliniku i počinje da radi u Specijalnoj ginekološkoj bolnici "Ivanović" gde je pored stručnog rada obavljao i dužnost direktora.

U avgustu 2017. prelazi u "011 Medical team" i Speciajlnu ginekološku bolnicu "Jevremova", a od novembra 2018. počinje saradnju i sa ZU "Medico-S" iz Banja Luke.

+387 51 232 100

+387 51 232 102 

Koordinator za IVF 

+387 51 217 100

+387 66 480 518

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube
Logo-pronatal_SH.png
APOTEKA pharmacentrum logo.png