NAŠ TIM 

16_Diana Zoric.jpg

prim. dr Diana Zorić, psihijatar 

Po završetku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dr Dijana Zorić je 2000. godine specijalizirala psihijatriju na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.

RADNO ISKUSTVO

  • 2013. do danas, Klinika za psihijatriju UKC Banja Luka, kao specijalista psihijatrije

  • 2011. - 2013. Fond PIO RS Banja Luka, kao vještak na procjeni radne sposobnosti

  • 1995. - 2011., Klinika za psihijtriju UKC Banja Luka

  • 1989. - 1995. Dom zdravlja Čelinac, ljekar opšte prakse

  • 2004. - 2011. stalni sudski vještak medicinske struke iz oblasti psihijatrije

  • 2006. - 2008. šef Odjeljenja za neurotske poremećaje raspoloženja

  • 2006. - 2016. stručni saradnik jedinice za zdravstvenu prevenciju Ministarstva unutrašnjih poslova RS

  • 2013. - do danas, stručni saradnik Centra za socijalni rad

STRUČNA USAVRŠAVANJA

• 1999. - 2000. završaila edukaciju bihevioralne terapije, kod prof.dr sci.med. Jezdimira Zdravkovića.

• 2002. pohađala uvodni kurs sistemske porodične terapije

• 2007. zavšila obuku EKT na VMA Beograd i postavljena kao šef tima za aplikaciju EKT

• 2008. učestvovala u studiji „Bridge screening program: učestalost bipolarnih poremećaja kod pacijenata, sa teškim depresivnim epizodama sa ili bez određenih psihijatrijskih komorbidnih stanja“

• 2010. - 2011. učestvovala u farmakološkoj studiji „Opravdanost primjene Vareniclin tartarata, kod depresivnih pacijenata koji puše“.