NAŠ TIM 
dr Danijela Madzar .jpg

dr Danijela Madžar, specijalista ginekologije i akušerstva

Po završetku osnovne i srednje škole u Banjoj Luci, u svom gradu je upisala Medicinski fakultet, te 2003. godine stekla zvanje doktora medicine.

U periodu od 2003. do 2004. godine, volontirala je u DZ Laktaši, da bi nakon dodatnih stručnih usavršavanja stekla kvalifikacije porodičnog ljekara i karijeru započela u Domu zdravlja Banja Luka.

U periodu od 2008. do 2012. godine završila je specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Republike Srpske i bila jedan od ginekologa Doma zdravlja u Banja Luci.

Pohađala je brojne stručne edukacije, uključujući Ian Donland školu ultrazvuka u Zagrebu, te specijalizovane edukacije iz oblasti reproduktivne medicine. Aktivni je član Evropske asocijacije za humanu reprodukciju (ESHRE) i dio IVF tima ZU „Medico-S“, članice grupacije Pronatal.