Beskamatni krediti za vantjelesnu oplodnju
Potpuno posvećeni podršci parovima da se ostvare u najljepšoj životnoj ulozi – roditeljstvu, ZU „Medico-S“ u saradnji sa NLB bankom obezbjedila je i beskamatno kreditiranje troškova vantjelesne oplodnje, kao i za ostale usluge iz oblasti ginekologije i perinatologije. 
NLB_Medico_S_beskamatno kreditiranje van
Za sreću od svega veću! 
„Kako bismo podržali sve parove koji se bore sa sterilitetom odlučili smo da odemo korak dalje, te smo prvi u našoj zemlji osim najpovoljnije usluge u prilici da ponudimo i beskamatno kreditiranje troškova vantjelesne oplodnje. To znači da će pacijenti koji se odluče za proceduru vantjelesne oplodnje u našem centru biti oslobođeni plaćanja kamata, obrade kredite i mjenica koji u cjelosti idu na teret naše zdravstvene ustanove“, izjavila je direktor ZU „Medico-S“ Sanja Sibinčić.
Korisnici kredita mogu biti fizička lica u stalnom radnom odnosu, čija mjesečna rata ne prelazi ½ mjesečnog primanja.
Medico-S snosi troškove obrade kredita i ukupne kamate 

Iznos kredita zavisi od predračunske vrijednosti usluge koja se obavlja u ZU Medico-S, sa rokom otplate do 5 godina. Za svoje pacijente ZU „Medico-S“, snosi troškove: 

  • obrade zahtjeva kredita,

  • kamatu za kompletan period otplate kredita

  • i troškove mjenica.

To znači da ukoliko se neko opredjeli za beskamatno finansiranje troškova vantjelesne oplodnje u ZU „Medico-S“, u iznosu od 5 000 KM na dvije godine, plaća glavnicu kredita u 24 mjesečne rate iznosu od po 208.33 KM.

 

 

Istu kreditnu liniju pacijenti ZU "Medico-S" mogu da koriste za procedure vantjelesne oplodnje, donacije ili preimplantacijske genetske dijagnostike u partnerskim klinikama grupacije Pronatal u Češkoj.