NAŠ TIM 

23_dr Aleksandra Govedarevic_.jpg

dr Aleksandra Govedarović, specijalista ginekologije i akušerstva 

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1992. godine, da bi 2003. godine  specijalizirala na Institutu za ginekologiju i akušerstvu u Beogradu. U periodu od 1992. do 1996. godine radila je kao asistent na Medicinskom fakultetu, katedra za biohemiju i fiziologiju, potom kao ljekar specijalista u Domu zdravlja Banja Luka, a od 1998. godine ljekar specijalista Klinike za ginekologiju i akušerstvo – Odjel za humanu reprodukciju UKC RS. Trenutno je zaposlena u specijalizovanoj klinici za liječenje neplodnosti „Medico-S“ kao jedan od ljekara IVF tima.